Arhivă pentru 92 de ani

92 de ani de la prima revenire a Basarabiei la România

Posted in 27 martie 1918 with tags , , , , , , on 4 ianuarie 2010 by admin

27 martie 1918 – 27 martie 2010
Motto: „Avem un vis neîmplinit, /Copil al suferinţii, / De dragul lui ne-au răposat /Şi moşii şi părinţii.” (O. Goga – „Noi”)

Basarabia 92 de ani de la unire cizma bolsevica

De când s-a putut vorbi la noi despre Basarabia, în mod public, nu pe la colţuri, problema unirii românilor din teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost prezentată de istoriografia „comunistă” şi de cea postdecembristă într-o viziune triumfalistă, a adunărilor plebiscitare care hotărăsc entuziast unirea, ca şi cum toţi priveau cu jind la raiul din România, roasă de lipsuri, de boli şi de ocupaţia străină, a trupelor Puterilor Centrale. Prea puţin au fost luate în seamă mărturiile unor martori la evenimente care au surprins în lucrările şi memoriile lor complexitatea evenimentelor care se desfăşurau în Basarabia în perioada Primului Război Mondial (1914 – 1918) şi, cu deosebire, în timpul scurs de la revoluţia rusă din februarie 1917 până la ziua de 27 martie 1918, când s-a hotărât unirea cu România. Un martor nepărtinitor, atent la interpretarea fidelă a evenimentelor, a fost învăţatul ardelean Onisifor Ghibu. Citește în continuare